”Turismen är vår absolut största näring som omsätter flera hundra miljoner i Orsa. Genom de unika attraktioner och evenemang vi har i Orsa lockar vi hit besökare och andra kan inte konkurrera med oss. Här finns utvecklingsmöjligheter och sysselsättning. Fritid är vår framtid. Vår kommunledning har dessvärre de senaste åren visat att man på intet förstår detta. I stället för att utveckla vår viktigaste näring avvecklar de denna. Utvecklingen går åt helt fel håll.” 

Ur Anders Björklunds insändare

28/8-2022

Läs mer