Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol25/vp/dhthrxvqzvaf0h8/raddarovdjursparken.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol25/vp/dhthrxvqzvaf0h8/raddarovdjursparken.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol25/vp/dhthrxvqzvaf0h8/raddarovdjursparken.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol25/vp/dhthrxvqzvaf0h8/raddarovdjursparken.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol25/vp/dhthrxvqzvaf0h8/raddarovdjursparken.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol25/vp/dhthrxvqzvaf0h8/raddarovdjursparken.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol25/vp/dhthrxvqzvaf0h8/raddarovdjursparken.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol25/vp/dhthrxvqzvaf0h8/raddarovdjursparken.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol25/vp/dhthrxvqzvaf0h8/raddarovdjursparken.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol25/vp/dhthrxvqzvaf0h8/raddarovdjursparken.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Djuren i parken – Rädda Rovdjursparken

Djuren i parken

Vi vill att samtliga arter ska bo kvar i parken då de går i stora hägn. Det finns två olika ”röda listor” där djurens status (hotade /ohotade arter) finns angivet. De står nedan enligt djurart, internationell rödlista och SLUs rödlista.

Varg

Vargen (Canis lupus) är ett rovdjur inhemskt i Sverige. Vargen är det största vilda hunddjuret och en fullvuxen varg väger vanligen 30-50kg.

Vargen är även stamfader till hunden.

Vargen är ett socialt rovdjur som lever i familjegrupper som består av par, deras ungar och ibland även adopterade unga individer. De lever främst av klövdjur som de jagar genom längre utmattningsjakter. Över hela utbredningsområdet är vargen en typisk toppredator och endast människan och tigern utgör ett hot mot den.

Medellivslängden för vargen är 8 år i naturen, men kan bli 18 år i djurpark. De vilda vargarna lever betydligt kortare eftersom de utsätts för faror och sjukdomar i det vilda.

Livskraftig
Nära hotad
Sårbar
Starkt hotad
Akut hotad
Utdöd i vilt tillstånd
Utdöd
Livskraftig
Nära hotad
Sårbar
Starkt hotad
Akut hotad
Utdöd i vilt tillstånd
Utdöd
Varg

Brunbjörn

Brunbjörnen (Ursus arctos) är ett växt- och köttätande däggdjur som ingår i familjen björnar och som har ett stort utbredningsområde i holarktis.

Grizzlybjörn och Kodiakbjörn är underart till brunbjörn.

Brunbjörnen har så kallade hemområden. Det är områden där de lever, söker föda och föder sina ungar.

Hemområden kan till skillnad från revir, överlappa till viss del. Honor i Sverige har hemområden på ungefär 500km2 och hanar 1500km2.

Livskraftig
Nära hotad
Sårbar
Starkt hotad
Akut hotad
Utdöd i vilt tillstånd
Utdöd
Livskraftig
Nära hotad
Sårbar
Starkt hotad
Akut hotad
Utdöd i vilt tillstånd
Utdöd
Brunbjörn

Isbjörn

Isbjörnen (Ursus maritimus) är en köttätande björn som förekommer i arktiska områden. Den är tillsammans med Kodiakbjörnen den största björnen inom familjen.

Den har utvecklat en rad egenskaper anpassade för låga temperaturer, för att förflytta sig på snö, is och i öppet vatten. På grund av att den är så beroende av havsis kategoriseras den som ett marint däggdjur.

Idag anses global uppvärmning utgöra isbjörnens primära hot, främst på grund av habitatförstöring då havsisarnas utbredning krymper och minskad tillgång till dess huvudföda men också skulle mängden patogener och parasiter riskera att öka i de arktiska områdena.

Livskraftig
Nära hotad
Sårbar
Starkt hotad
Akut hotad
Utdöd i vilt tillstånd
Utdöd
Livskraftig
Nära hotad
Sårbar
Starkt hotad
Akut hotad
Utdöd i vilt tillstånd
Utdöd
isbjörn

Kodiakbjörn

Kodiakbjörnen (Ursus arctos middendorffi) är en underart till brunbjörnen som förekommer på ön Kodiak Island och mindre öar i samma område utanför sydcentrala Alaskas kust.

På grund av jakt har artens population minskat betydligt och därför inrättades 1914 ett skyddsområde på Kodiak Island

Livskraftig
Nära hotad
Sårbar
Starkt hotad
Akut hotad
Utdöd i vilt tillstånd
Utdöd
Livskraftig
Nära hotad
Sårbar
Starkt hotad
Akut hotad
Utdöd i vilt tillstånd
Utdöd
Kodiakbjörn

Berguv

Berguv (Bubo bubo) är en fågelart i släktet Bubo och Europas största samt en av världens största ugglor.

Den häckar främst i skogiga bergsområden, på klippöar och mer sällan i byggnader.

I Sverige häckar berguven lokalt i södra och mellersta Sverige, på Gotland och i stora delar av Norrland, men främst i kustlandet.

Livskraftig
Nära hotad
Sårbar
Starkt hotad
Akut hotad
Utdöd i vilt tillstånd
Utdöd
Livskraftig
Nära hotad
Sårbar
Starkt hotad
Akut hotad
Utdöd i vilt tillstånd
Utdöd

Snöleopard

Snöleopard (Panthera unica) är ett kattdjur som lever på hög höjd i bergsregioner i Himalaya och Centralasien.

Den ingår i släktet Panthera men arten blev tidvis listad i ett eget släkte, Unica.

Livskraftig
Nära hotad
Sårbar
Starkt hotad
Akut hotad
Utdöd i vilt tillstånd
Utdöd
Livskraftig
Nära hotad
Sårbar
Starkt hotad
Akut hotad
Utdöd i vilt tillstånd
Utdöd

Persisk leopard

Persisk leopard (Panthera pardus saxicolor) är en underart av leopard.

Persiskt leopard lever i klippig terräng. Utbredningen sprider sig från östra Turkiska Kurdistan, Iran, Ryssland, Pakistan, Södra Turkmenistan till västra Afganistan.

Den persiska leoparden är en av de största av nio underarter.

Livskraftig
Nära hotad
Sårbar
Starkt hotad
Akut hotad
Utdöd i vilt tillstånd
Utdöd
Livskraftig
Nära hotad
Sårbar
Starkt hotad
Akut hotad
Utdöd i vilt tillstånd
Utdöd

Amurtiger

Amurtigern/Sibiriska tigern (Panthera tigris altica) är en underart till tigern och det största nu levande kattdjuret (framavlade hybrider undantagna).

Den lever i sydöstra Rysslands (Sibiriens) och Nordkoreas björkskogar men också i barrskog.

Livskraftig
Nära hotad
Sårbar
Starkt hotad
Akut hotad
Utdöd i vilt tillstånd
Utdöd
Livskraftig
Nära hotad
Sårbar
Starkt hotad
Akut hotad
Utdöd i vilt tillstånd
Utdöd

Järv

Järv (Gulo gulo) är ett rovdjur i familjen mårddjur och den enda arten i släktet Gulo.

I Sverige förekommer arten i fjällkedjan från Nordvästra Dalarna och norrut och utanför fjällkedjan förekommer mindre men växande populationer.

Livskraftig
Nära hotad
Sårbar
Starkt hotad
Akut hotad
Utdöd i vilt tillstånd
Utdöd
Livskraftig
Nära hotad
Sårbar
Starkt hotad
Akut hotad
Utdöd i vilt tillstånd
Utdöd

Lodjur

Lodjuret (Lo) (Lynx lynx) är ett kattdjur som förekommer i Europa och Asien.

Lodjuret är Europas största kattdjur och fanns en gång i skogar över stora delar av den europeiska kontinenten och vidare österut till Sibirien.

Lodjuret finns i stora delar av Sverige (utom på Gotland och Öland) främst i de norra och mellersta delarna.

Livskraftig
Nära hotad
Sårbar
Starkt hotad
Akut hotad
Utdöd i vilt tillstånd
Utdöd
Livskraftig
Nära hotad
Sårbar
Starkt hotad
Akut hotad
Utdöd i vilt tillstånd
Utdöd
Lodjur