Vår önskan…

… om hur parken skulle kunna leva vidare tänkte jag gå in på lite mer här.

Vi önskar att vi kan hitta en köpare som är villig att driva parken eller låna ut pengar så att det kan startas en stiftelse som driver parken. Som stiftelse kan parken drivas på ett helt annat sätt än som företag. Det finns en hel del olika bidrag man kan söka till drift, projekt eller liknande. Just nu drivs Nordens Ark som stiftelse och de ligger på topp i World Animal Protection Sveriges (WAP) djurparksguide över de bästa parkerna i landet.

Vi tycker att det är bra att en organisation som inte vill ha djurparker kan ge Orsa Rovdjurspark ett sånt högt betyg. För oss visar det vikten av en anläggning som Rovdjursparken – en park där man tar hänsyn till djuren i första hand, inte besökaren. Går du i parken är du inte garanterad att se alla djuren, just för att de har en möjlighet att gå undan om de vill vara ifred, i sina stora hägn.

Här har vi en av Europas största ”djurparks”-anläggningar med sina 325 000kvm. Anläggningen är redo för att utvecklas och vi har idéer över hur man kan ordna det.

Vi tror väldigt mycket på att få parkens drift som en stiftelse, för att få bort vinsttvånget och öppna upp för möjligheten att söka bidrag. Vi ser även en möjlighet att företag kan sponsra parken och på så sätt marknadsföra sitt företags miljöarbete.

Utöver driften av parken är själva utvecklingen viktig. Det är många år sen byggnader och utbildningsstationer fick lite omsorg. Några stationer är trasiga och lagas inte och vissa byggnader behöver målas. Vi tror starkt på att utveckla utbildningsstationerna i parken inom andra områden som den globala uppvärmningen och vilken påverkan det har på djuren i det vilda. Vi har ändra ämnen som också går att implicera i parkens budskap.

Vi ser gärna att parken fortsätter att satsa på utrotningshotade djurarter och bygger ut fler hägn. Just för att visa hur många arter som är hotade.

När det kommer till artbevarande, utbildning och forskning som parken marknadsför sig med idag, så anser vi att det går att utveckla ännu mer. Speciellt forskningen. Parken skulle även kunna stötta olika projekt som sker i det vilda utanför parken och på så sätt ge tillbaka till naturen. Man ska ha fler utställningar inom ämnena som parken jobbar med och ge besökarna en möjlighet att visa sina bilder de tagit på parkens djur. Tävlingar, tipsrundor, möjligheterna är enorma.

Vi har mängder med idéer på hur parken kan utvecklas inom arterna, utbildning, forskning, besökare, anläggning och marknadsföring. Vi är övertygade om att en park med de stora hägn och de utrotningshotade arterna ska räddas, det är vår mänskliga plikt att försvara dem som inte kan försvara sig själva.

Parken ska fortfarande vara medlem i EAZA.

Så därför behöver vi Din hjälp – att nå ut i massmedia inom hela landet. Vi måste få ut budskapet om att parken går att räddas med en driven ledning och våra (och andras) idéer/planer. Ingenting är omöjligt när vi är många som vill samma sak. Fördelen med en demokrati är att vi har rätt att tycka som vi vill och kämpa för det vi tycker är viktigt och ingen kan tvinga oss att tystna.

Vi kämpar för att djurens hem ska få finnas kvar och att arterna ska få fortsätta blomstra i parkens regi.

Välkommen med i kampen.