Nedläggning? Varför inte sälja?

Fotot visare en vy tagen från parken ner över Orsasjön.

Frågan om varför Grönklittsgruppen AB (GG) inte valt att försöka sälja rovdjursparken har förbryllat oss länge. Speciellt då GG ändrat sig angående vem/vilka som eventuellt ska få köpa parken, OM de nu godkänner köparen.

Självklart förstår vi att ett företag måste gå med vinst för att kunna drivas men i normala fall så brukar företag försöka att sälja den del som går dåligt istället för att direkt välja nedläggning, Det här just det som gör oss fundersamma.

Därför har vi valt att tittat lite på en av delägarna i GSJ Holding AB, som äger Grönklittsgruppen och som varit mest aktiv i media angående nedläggningen. Denna person är aktiv inom många företag men vi valde att enbart titta på de som personen innehar ordförandeposter i. Detta gäller sju olika företag. Fyra av dessa företag har redovisat en vinstmarginal som inte är ”tillfredsställande”, ett företag har inte visat någon vinst än (GSJ Holding AB). Resterande två går med mycket bra vinst. Utöver det har samma delägaren varit aktiv inom Swedbank, där hen avgick 2016. Personen i fråga verkar ha ju blivit anlitad på grund av sin kompetens inom ekonomi och företagande. OM man är så duktig att man jobbat inom Swedbank – varför har man så många företag som går dåligt?

Här har vi en av Europas största och främsta ”djurparks”-anläggningar med sina 325 000 kvm. Anläggningen är så stor att djuren har möjlighet att gå undan för besökare, de kan ströva runt och bete sig naturligt. Majoriteten av djurarterna i parken är utrotningshotade och nu ska den här världsanläggningen läggas ner. GG hävdar att det ska få ta 2 år att omplacera de djur de kan omplacera, innan resterande avlivas. Fakta är att det är få parker som ens tar emot rovdjur då de inte har den säkerheten som krävs på sina anläggningar som behövs för de här djuren. Vi vill inte att djuren ska behövas avlivas eller få sämre levnadsvillkor på en annan anläggning.

I dagsläget är Grönklitt en unik skidanläggning där besökare som åker slalom kan se vargarna från liften och åker man längdåkning kan man se isbjörnarna. Hur många skidanläggningar har detta att erbjuda? Idag klassas Grönklitt som en familjeanläggning där skidanläggningen kunnat erbjuda gratis entré in till djuren när liftar strulat eller om något barn har gjort sig illa har en teddybjörn (liknande något djur i parken) kunnat lämnats ut från butiken till det skadade barnet som tröst. Nu har dock ledningen bestämt sig för att de istället vill vara en skidanläggning i mängden och lägga ner det unika. Hur kan de tänka så? Om den unika parken försvinner så är Grönklittsanläggningen bara en i mängden och ärligt talat så finns det många större och bättre anläggningar än den anläggning som GG kan åstadkomma.

Vi fortsatte sen titta på Rovdjursparkens egna hemsida för att se hur GG valt att informera om att parken ska läggas ner, men vi kan inte hitta någonting om detta. Det enda vi hittar är: ”Orsa Rovdjurspark kommer att hålla öppet fram till och med den 6 nov 2022 för besökare”. Vi tycker det låter lite som att man stänger för säsongen – varför står det inte att det är sista chansen att besöka parken? Varför står man inte för nedläggningsbeslutet tydligare? Man har valt att marknadsföra parken precis som vanligt och vi upplever att man smyger med nedläggningsbeslutet för att inte väcka uppmärksamhet.

Enligt GGs egna hemsida, är en av ledstjärnor i deras hållbarhetsarbete ”bevarande av utrotningshotade djur”. Det är väl lite naivt att tro att man tjänar pengar på det?

Läser man sen vidare på Rovdjursparkens egna hemsida står det följande (Kopierat): ”Som djurpark har vi huvudsakligen tre syften: artbevarande, utbildning och forskning. Tillsammans med Sveriges största Rovdjurscentrum arbetar vi för att sprida kunskap om djur och natur, bevara arter och skapa möjligheter för att lära oss mer om dessa. Genom att besöka oss hjälper DU till med allt detta!” Ändå har ledning låtit bli att underhålla parken med saker som att måla, laga kunskapsstationer, uppdatera utställningar, ha aktuella utställningar mm. Det har dessutom varit några tuffa år med pandemin då inte många varit på besök i parken. I år har besökarantalet ökat igen men det är inget man tar hänsyn till. Problemet är dessutom att helhetsintrycket blir dåligt när man ser hur dåligt underhållen parken är och hur mycket lär man sig av de trasiga utbildningstationerna?

När pressreleasen släpptes sa man att OM någon var intresserad att köpa så skulle de gärna diskutera det. Men ju mer vi tryckte på – ju mer tillägg kom från GG om villkor till vem/vilka de skulle kunna tänka sig sälja till. Det är då deras krav på att köparen måste vara medlem av EAZA (europeiska samarbete djurparker/akvarium) tillkommer. Vi kontaktade själva EAZA och får då tydlig information utav dem hur det ligger till och vi inser då att det är ett underligt krav som GG ställt och vi tycker att de bara ställt det kravet för att försvåra för oss att hitta en köpare. Det vi kommer fram till är:

1 Det är aldrig en person/ägare som är medlem – det är parken/anläggningen.

2. GSJ Holding AB var inte själva medlem i EAZA när de köpte parken.

3. Enbart en annan park kan köpa parken.

Så ni förstår vårt problem, även kallat moment 22.

Något som GG valt att aldrig kommentera är vad de ska använda marken till. Det finns inte bara en plan att lägga ner parken utan alla hägn och byggnader ska bort, en kostnad GG gärna tar på sig. Varför? Det krävs inget snille att förstå att det finns andra planer för marken, för annars skulle inte GG ta kostnaden för att ta bort alla hägn med grävskydd. Ska det bli fler stugor? Fler nedfarter? Andra sportaktiviteter? Tyvärr är det ytterligare en fråga ingen annan än GSJ Holding AB har och som de vägrar svara på. Undrar vilken miljöpåverkan den planen kommer att ha på berget? Istället för att ha parken kvar där naturen tagit tillbaka en del?

Och så nu till det senaste – som visar att det faktiskt finns ett värde i att rädda parken och djuren. Det är World Animal Protection Sverige som har jämfört 21 parker i landet med vissa kriterier som hur djuren har det i parken (hägnen mm) och Orsa Rovdjurspark kommer på tredje plats. Först kommer Nordens Ark (som drivs som stiftelse) och på andra plats Järvzoo. Så varför inte satsa på att sälja parken så att någon som är intresserad och har kunskapen att gå vidare och låta parken blomma ut igen?

Hjälp oss gärna trycka på Grönklittsgruppen AB att lägga ut parken till försäljning genom att visa hur gärna du vill ha den kvar. Via inlägg på deras Instagram/Facebook inlägg (i kommentarerna), mail till ledningen och så vidare. Du kanske har kontakter inom media, kontakta dem!?

Sprid ordet!